Διαχείριση Iστοσελίδας

GS Κλιματισμός blog

GS-KLIMATISMOS

Η GS-KLIMATISMOS  από το 1991 ασχολείται με την μελέτη, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση προϊόντων και εγκαταστάσεων κλιματισμού και ψύξης και είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των κλιματιστικών MITSUBISHI στην Κρήτη.