Υπηρεσίες

Υποστήριξη Ιστοσελίδας

Πακέτα Υποστήριξης

Με τα πακέτα τεχνικής υποστήριξης της Freezdom, σας εγγυόμαστε την διαρκώς σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας σας.

Simple

Pay as you go

40€ /εργατοώρα

Οι εργατοώρες μπορούν να αξιοποιηθούν για οποιαδήποτε εργασία. Σας στέλνουμε πλήρη αναφορά σχετικά με την διαχείριση και εξάντληση των ωρών.

Advanced

Προαγορά ωρών

10 ώρες με 30€ /εργατοώρα
20 ώρες με 26€ /εργατοώρα
40 ώρες με 22€ /εργατοώρα

Τα πακέτα προαγοράς δεν έχουν χρονικό περιορισμό για να την εξάντληση των ωρών.

Pro

Ετήσιο συμβόλαιο

10 ώρες /μήνα με 20€ /εργατοώρα
20 ώρες /μήνα με 18€ /εργατοώρα
30 ώρες /μήνα με 16€ /εργατοώρα

Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι ώρες εντός του μήνα, θα μεταφέρονται στον επόμενο μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Επικοινωνία

Δεν γνωρίζετε ποιο πακέτο σας ταιριάζει ή χρειάζεστε κάτι διαφορετικό?

Καλέστε μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας!