...
Υπηρεσίες

Συντήρηση ιστοσελίδας

WordPress Maintenance

Με το πακέτο συντήρησης, σας εγγυόμαστε την διαρκώς σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας σας.

Απαραίτητο για κάθε ιστοσελίδα WordPress

Συντήρηση

60
Ανά μήνα

Παροχές

  • Έλεγχος λειτουργικότητας
  • Έλεγχος συμβατότητας ενημερώσεων
  • Ενημέρωση πρόσθετων
  • Ενημέρωση θέματος
  • Ενημέρωση έκδοσης PHP
  • Επιδιόρθωση τεχνικών προβλημάτων που αφορούν τα παραπάνω

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Γενικά

Το πακέτο συντήρησης ιστοσελίδας το συνιστούμε σε κάθε ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί μέσω WordPress, τα πρόσθετα και τα θέματα βγάζουν συχνά ενημερώσεις, αυτές οι ενημερώσεις πρέπει να ελέγχονται και να ολοκληρώνονται από έμπειρα άτομα. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για το WordPress ώστε να αποτραπούν τυχόν ανεπιθύμητες επιθέσεις και δυσλειτουργίες της ιστοσελίδας.

Στη Freezdom αναλαμβάνουμε αυτές τις διεργασίες και σας ενημερώνουμε σε μηναία βάση ώστε να μην έχετε λόγο να ανησυχείτε για την διαρκώς σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας σας.

Πως λειτουργεί

Με την ενεργοποίηση του πακέτου συντήρησης ιστοσελίδας θα έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα αιτημάτων (ticket), από εκεί θα μπορείτε να μας στέλνετε τα αιτήματά σας και να επικοινωνείτε μαζί μας ποιο άμεσα για οτιδήποτε σας απασχολεί.

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα αιτημάτων για την σωστή εξυπηρέτησή σας διατηρώντας πάντα προτεραιότητα χωρίς να παραλείπουμε κανένα από τα αιτήματά σας.

Επικοινωνία

Δεν γνωρίζετε ποιο πακέτο σας ταιριάζει ή χρειάζεστε κάτι διαφορετικό?

Καλέστε μας για να συζητήσουμε της ανάγκες σας!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.